Thống kê theo nguồn tin

Click vào nguồn để xem chi tiết theo ngày

Thống kê tổng hợp

Tổng số tin 743672
Tổng số tin đăng lại 311383
Tổng số tin gốc bị đăng lại 230848
Tổng số tin gốc không bị đăng lại 515895

Dữ liệu thống kê trong vòng 3 tháng trở lại đây