9X: Vô vàn điểm cộng và trừ!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - 9X - cụm từ dùng để chỉ một bộ phận giới trẻ được sinh ra từ năm 1990 trở đi. 9X ra đời cùng với thời điểm bùng nổ công nghệ, mức sống được nâng cao hơn, 9X cũng được quan tâm nhiều hơn, chăm sóc kĩ càng hơn.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=62473