9X "sành yêu" hơn 8X?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Gần đây, trong chuyến dã ngoại, tôi tình cờ gặp Vỹ - một cậu bạn. Thật ngạc nhiên, Vỹ không đi cùng cô người yêu “danh chính ngôn thuận”

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=153935