“99,99% Brazil sẽ sang Việt Nam”

    Gốc

    Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ đã tuyên bố như vậy vào chiều 17/7 sau khi Liên đoàn nhận được câu trả lời chính thức của đại diện phía LĐBĐ Brazil…

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thethao/2008/7/95399.cand