96 sinh viên Hà Nội nhận học bổng Quỹ tài trợ KEB

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 5/11, 96 sinh viên xuất sắc của 8 trường đại học tại Hà Nội đã nhận học bổng Quỹ tài trợ KEB do Giám đốc Điều hành Quỹ tài trợ Ngân hàng Ngoại hối Hàn Quốc (KEB), ông Kwon Tak Myung trao.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/221514/Default.aspx