90 tuổi vẫn phải nuôi hai người con tâm thần

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Cứ khi nào một trong 2 người con, hoặc cả 2 người cùng lên cơn dại, là cụ Ba Đảm bị một trận hành xác. Thân già như lá vàng trước gió, phải dốc toàn bộ sức tàn cụ cũng không thể giữ nổi 2 người tâm thần phá phách.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2009/2/109342.cand