90% người chơi không tìm ra 3 con cú giữa đàn gà này

10 người thì 9 người chào thua khi phải tìm ra 3 con cú đứng lẫn giữa đàn gà này trong vòng 10 giây.

Ba con cú đứng ở đâu?

Bạn mất bao lâu?

Bạn mất bao lâu?

Vy VY (Sưu tầm)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/90-nguoi-choi-khong-tim-ra-3-con-cu-giua-dan-ga-nay-ar865253.html