9 tỷ đồng hỗ trợ người dân Hà Nội bị lụt

    Báo VTC News
    Gốc

    27 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ủng hộ Quỹ phòng, chống thiên tai thành phố tổng số tiền 9,25 tỷ đồng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/276097/Default.aspx