9 trường quân sự tuyển sinh bổ sung hơn 50 chỉ tiêu

Ban tuyển sinh Bộ Quốc phòng vừa thông báo chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung vào 9 trường quân đội năm 2018.

Được phép của Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, các trường quân đội đã thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh vào trường năm 2018.

Cụ thể như sau:

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 18/9 (tính theo dấu bưu điện).

Huy An