9 tháng, Vinamilk lãi ròng 7.535 tỷ đồng

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã VNM – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 7.535,5 tỷ đồng, hoàn thành 91% kế hoạch năm.

9 tháng, Vinamilk lãi ròng 7.535 tỷ đồng - Ảnh 1

Cụ thể, 9 tháng, VNM đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 35.127 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,83% kế hoạch năm (44.560 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 7.535,5 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 91,16% kế hoạch năm (8.266 tỷ đồng).

Tính riêng quý III/2016, VNM đạt 12.266 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2.549 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,97% và 20% so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình từ phía VNM, doanh thu quý III/2016 tăng trong khi tỷ trọng các nhóm sản phẩm bán ra có sự thay đổi theo hướng tập trung vào các nhóm ngành có hiệu quả cao nên mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty.

Tại thời điểm 30/9/2016, tổng tài sản tăng 179 tỷ đồng so với đầu năm, lên 27.567 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền của VNM giảm hơn 586 tỷ đồng, ở mức 772,6 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 939 tỷ đồng, lên 3.624 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 102 tỷ đồng, lên 3.929 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 8.935 tỷ đồng, trong đó chứng khoán kinh doanh chiếm chưa tới 5%, chỉ 443 tỷ đồng, bao gồm 442 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Bảo Việt và 1,11 tỷ đồng từ khoản đầu tư khác. Đáng chú ý, VNM đã thoái toàn bộ khoản đầu tư giá trị ghi sổ 82,28 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP An Bình.

T.T