9 tháng, VHC lãi 455 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm

CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016. Theo đó, doanh thu đạt 1.881 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, tăng lần lượt 29,7% và 122% so với cùng kỳ năm ngoái.

9 tháng, VHC lãi 455 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VHC đạt doanh thu 5.613 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận sau thuế đạt 455 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, sau 9 tháng, VHC hoàn thành 72% chỉ tiêu doanh thu, nhưng vượt 31% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Theo đại diện VHC, việc tăng công suất các dây chuyền sản xuất đã giúp Công ty tăng sản lượng. Ngoài ra, doanh thu từ mảng collagen và gelatin khả quan đã giúp Công ty gia tăng doanh thu trong quý III, với giá bán duy trì như các quý trước. Bên cạnh đó, tình hình đơn hàng của VHC tương đối khả quan nhờ các thị trường như Mỹ, EU tăng cường nhập hàng để chuẩn bị cho dịp Giáng sinh sắp tới.

Ngọc Nhi