9 tháng, TTF lỗ ròng 1.475 tỷ đồng, đối mặt nguy cơ hủy niêm yết

CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu thuần giảm mạnh 75%, từ 410 tỷ xuống 103 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 394,2 tỷ đồng.

Ảnh Internet

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TTF đạt 986 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 44% và lỗ ròng 1.475 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/9/2016 của TTF âm 1.605 tỷ đồng, vượt vốn đầu tư của chủ sở hữu hiện tại là 1.446 tỷ đồng và đối mặt với nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc.

Để có thể bám sàn, TTF buộc phải có lãi trong quý IV đủ để bù lỗ lũy kế không vượt vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016 hoặc chủ nợ Tân Liên Phát đồng ý chuyển đổi khoản vay trị giá 1.201,9 tỷ đồng thành 69,7 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn chủ sở hữu thêm 697 tỷ đồng, lớn hơn con số lỗ lũy kế. Các phương án này đều khó có thể dự đoán thành công hay không.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản TTF chỉ còn 3.200 tỷ đồng, giảm 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Chủ yếu do khoản phải thu giảm từ 836 tỷ thời điểm đầu năm xuống 266 tỷ, hàng tồn kho giảm từ 2.416 tỷ xuống 1.943 tỷ đồng, không còn khoản đầu tư tài chính ngắn hạn trong khi đầu năm là 125 tỷ đồng.

Phan Hằng