9 tháng, tạo việc làm cho gần 1,2 triệu lao động

Sáng 20.10, tại Hà Nội, Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Thủ tướng khẳng định, mặc dù còn nhiều khó khăn, hạn chế nhưng tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực...

9 tháng, tạo việc làm cho gần 1,2 triệu lao động - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội trước Quốc hội sáng 20.10.

Tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 6,3 - 6,5%

Đó là vấn đề được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ ra khi trình bày báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Trong 9 tháng, có trên 81 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và trên 20 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, 9 tháng tăng 5,93%. Tăng trưởng kinh tế cả năm ước đạt 6,3 - 6,5%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả. Đến nay đã có 27 đơn vị cấp huyện và 2.061 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỉ lệ 23%. Đến hết năm 2016, dự kiến có 30 đơn vị cấp huyện và khoảng 2.200 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm khoảng 25%).

Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người dân, Thủ tướng nêu rõ, đã hoàn thành việc hỗ trợ về nhà ở cho gần 84 nghìn gia đình người có công theo Nghị quyết của Quốc hội; tiếp tục tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

“Trong 9 tháng, đã tạo việc làm cho gần 1,2 triệu người lao động. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5,5%” - Thủ tướng nêu rõ.

9 tháng, tạo việc làm cho gần 1,2 triệu lao động - Ảnh 2

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Q.H

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ ra những yếu kém của nền kinh tế như: Tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm đạt thấp so với cùng kỳ (5,93% so với 6,5%). Khu vực nông nghiệp chỉ tăng 0,65% (cùng kỳ 2,08%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,4% (cùng kỳ 9,9%).

Chính phủ đưa ra 5 nội dung tái cơ cấu kinh tế trọng tâm

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mục tiêu tổng quát của Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 gồm 3 mục tiêu cụ thể: Từng bước để cơ chế thị trường giữ vai trò chủ yếu trong phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Hình thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở cải thiện, nâng cấp trình độ phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế; phát triển các ngành, lĩnh vực sử dụng công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, từng bước thay thế các ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp để trở thành các ngành kinh tế chủ lực. Từng bước củng cố nội lực của nền kinh tế, chủ động hội nhập quốc tế và củng cố vị thế quốc gia trên trường quốc tế, tận dụng tối đa cơ hội từ hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, an sinh xã hội và trật tự an toàn xã hội.

Để đạt được mục tiêu trên, Chính phủ đã đưa ra 5 nội dung tái cơ cấu kinh tế trọng tâm và các nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế cụ thể, trong đó có 10 nhiệm vụ tái cơ cấu ưu tiên. Theo ông Dũng, các nội dung tái cơ cấu trọng tâm bao gồm: Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân sách nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công. Tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán. Hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Tái cơ cấu thị trường các nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, thị trường lao động và thị trường khoa học công nghệ.

Thẩm tra báo cáo trên, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần làm rõ mô hình tăng trưởng từ đó mới có căn cứ để định hướng tái cơ cấu kinh tế 5 năm tới.

XUÂN HẢI