9 tháng đầu năm, Xổ số Kiến thiết TP.HCM báo lãi hơn 600 tỷ đồng

Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2016. Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 622 tỷ đồng, riêng 3 tháng quý 3 đã gần 200 tỷ.

9 tháng đầu năm, Xổ số Kiến thiết TP.HCM báo lãi hơn 600 tỷ đồng - Ảnh 1

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 260 tỷ đồng. Sau khi trừ đi chi phí bán hàng 495 triệu đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 24,6 tỷ đồng thì Xổ số kiến thiết TP.HCM đạt 247 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Còn lợi nhuận sau thuế là 198 tỷ đồng, tăng gần 29% so với cùng kỳ 2015. Nếu tính từ đầu năm, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 622 tỷ đồng, tăng 15% so với 2015.

Về doanh thu, trong 3 tháng quý 3, đơn vị này đạt 1.559 tỷ đồng, tăng 13% so với 1.338 tỷ đồng của quý 3/2015. Trong đó, 1.522 tỷ đến từ hoạt động chính là xổ số. Số còn lại đến từ in, cho thuê văn phòng.

Chi phí phục vụ các hoạt động kinh doanh của Xổ số TP.HCM trong quý 3 là 1.100 tỷ đồng. Chiếm chủ đạo là nguyên vật liệu trực tiếp 820 tỷ đồng, nhân công 271 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp này đạt 4.745 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,6%. Báo cáo tài chính cũng cho thấy Xổ số kiến thiết TP.HCM có tình hình tài chính khá tốt khi không vay nợ.

M.T