9 tháng đầu năm VietinBank báo lãi 6.485 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - mã CTG) cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm đạt 6.485 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,1% kế hoạch năm.

9 tháng đầu năm VietinBank báo lãi 6.485 tỷ đồng - Ảnh 1

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của VietinBank đạt 901.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ cho vay đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 16,2%; tiền gửi của khách hàng đạt 625.000 tỷ đồng, tăng 26,9% so với cuối năm 2015; danh mục đầu tư đạt 227.000 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh mang lại kết quả khả quan. Cụ thể lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 393 tỷ, kinh doanh ngoại hối lãi gần 131 tỷ, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 40 tỷ, mua bán chứng khoán đầu tư giảm lỗ mạnh từ âm 74 tỷ đồng cùng kỳ năm trước xuống âm 1,3 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động tăng 9,5% lên 3.046 tỷ, chi phí dự phòng tăng đột biến 53% lên 1.968 tỷ đồng. Tính riêng quý III, VietinBank đạt 2.212 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế ghi nhận 6.485 tỷ đồng, tăng 13,2%. Sau thuế, còn 5.193 tỷ đồng, tăng 16,4%. Trong đó, lợi nhuận thuần của cổ đông ngân hàng là 5.182 tỷ đồng.

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng sau 9 tháng đầu năm có sự giảm nhẹ xuống còn 0,85% so với thời điểm đầu năm là 0,92%. Tuy nhiên nợ có khả năng mất vốn tăng 30% lên 3.576 tỷ đồng, chiếm 66% tổng số nợ xấu.

Mai Thoa