9 tháng đầu năm sản lượng nuôi trồng thủy sản đã đạt 74% kế hoạch năm

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, tháng 9 là tháng bước vào thu hoạch chính về nuôi trồng thủy sản, sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 9 ước đạt 234 ngàn tấn, đưa tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản 9 tháng lên 1.960 ngàn tấn, tăng 0,8 % so với cùng kỳ và đạt 74% so với kế hoạch năm.

Hoạt động đầu tư, sản xuất trong nuôi trồng thủy sản tiếp tục được quan tâm, tập trung vào các đối tượng và sản phẩm lợi thế. Tuy nhiên, do thời tiết đầu năm không thuận lợi và thiếu nước ngọt đã ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản. Năng suất và sản lượng một số vùng nuôi các tỉnh phía Bắc và miền Trung đạt thấp so với cùng kỳ, diện tích nuôi chuyên tôm sú giảm. Các chủ hộ nuôi chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng, cá vược, cá song, cá bớp, nuôi ghép tôm sú với cá bống bớp, cua…, những đối tượng nuôi cho hiệu quả kinh tế cao. Một số đối tượng nuôi mới được đưa vào nuôi nước ngọt như cá rô đồng, cua đồng, cá lăng chấm…Nghề nuôi nghê, ngao tiếp tục phát triển, 9 tháng cả nước đã đưa hơn 492.000 ha diện tích mặt nước vào nuôi trồng thủy sản, tăng hơn 88.000 ha so với tháng 8. Diện tích tăng chủ yếu là do các dự án nuôi trồng thủy sản đi vào hoạt động. Theo thống kê, tại vùng đồng bằng song Cửu Long nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện. Sản xuất giống thủy sản được đẩy mạnh. Cùng với phát triển sản xuất tôm sú giống, đã tiếp thu áp dụng thành công công nghệ sản xuất nhiều giống nuôi mới như: cua biển, ngao, cá bống bớp, cá song, ghẹ biển, tu hài, cá lăng... Nuôi trồng thủy sản vùng ven biển phát triển sôi động và chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, an toàn và bền vững. Nuôi trồng thủy sản tuy có bước phát triển khá song còn chậm và chưa thực sự ổn định và chưa vững chắc. Số hộ và số trang trại, những mô hình nuôi tiên tiến đạt hiệu quả kinh tế cao, giúp người nông dân vươn lên làm giàu từ NTTS chưa nhiều. Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt cao trong 9 tháng đầu năm như Quảng Ninh (21.030 tấn); Hải Phòng (36.873 tấn); Nam Định (40.000 tấn);Thanh Hóa (21.320 tấn); Nghệ An (30.196 tấn); Kiên Giang (68.515 tấn); Sóc Trăng (71.292 tấn); Cà Mau (172.540 tấn); Hậu Giang (29.770 tấn, trong đó: cá tra 13.140 tấn); Đồng Tháp (243.671 tấn, trong đó cá Tra: 209.215 tấn); Bến Tre (132.600 tấn, trong đó cá Tra: 86.000 tấn); Cần Thơ (132.368 tấn, trong đó cá tra đạt 114.580 tấn).