9 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến Hà Nội tăng 25%

Theo báo cáo của sở Du lịch Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 2.862.212 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ.

9 tháng đầu năm 2016, khách quốc tế đến Hà Nội tăng 25% - Ảnh 1

Trong 9 tháng đầu năm 2016, khách du lịch quốc tế đến Hà Nội đạt 2.862.212 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ. Khách quốc tế có lưu trú đạt 2.069.260 lượt khách, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2015. Khách du lịch nội địa đạt 13.571.300 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách đạt 16.433.512 lượt khách, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch đạt 46.009 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2015.

9 tháng đầu năm 2016, khách du lịch quốc tế từ các thị trường trọng điểm đến Hà Nội cơ bản duy trì đà tăng khá so với cùng kỳ năm 2015, đặc biệt tiếp tục tăng mạnh như: Trung Quốc đạt 371.866 lượt, tăng 95%; Hàn Quốc đạt 283.285 lượt, tăng 30%; Thái Lan đạt 64.380 lượt, tăng 45%; Đức đạt 77.829, tăng 33%; Canada đạt 46.318 lượt, tăng 34%...

Một số thị trường khách quốc tế nhiều tiềm năng đến Hà Nội tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm 2015, cụ thể: Ấn Độ đạt 24.939 lượt, tăng 46%; Đan Mạch đạt 20.425 lượt, tăng 50%, Hà Lan đạt 36.882 lượt, tăng 40%, Ireland đạt 15.866 lượt, tăng 153%.

So sánh với toàn quốc, 8 tháng đầu năm khách du lịch quốc tế Hà Nội chiếm 41% thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam (đạt 7.265.380 lượt), 9 tháng đầu năm chiếm 39% thị phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

Về cơ bản, khách từ 5 quốc gia Việt Nam miễn thị thực (Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý) tiếp tục tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Cụ thể: Pháp đạt 119.379 lượt, tăng 21%; Đức đạt 77.829 lượt, tăng 33%; Ý đạt 22.588 lượt, tăng 25%; riêng Tây Ban Nha (7 tháng đầu năm 2016 tăng 37% so với cùng kỳ song 8 tháng đầu năm 2016 lại giảm 5% so với cùng kỳ 2015 và 9 tháng đầu năm tiếp tục đà giảm 9% so với cùng kỳ năm 2015), Anh vẫn tiếp tục đà giảm.

Vũ Hoa