9 tháng, Bảo hiểm VietinBank lãi 48 tỷ đồng

Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho biết 9 tháng đầu năm 2016, Công ty ước đạt doanh thu phí bảo hiểm gốc 460 tỷ đồng, tăng trưởng 46% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ước đạt 48 tỷ đồng.

Được biết, năm 2016, Công ty đặt kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm trên 800 tỷ đồng, tăng trưởng 50% so với 2015. Như vậy, 9 tháng đầu năm, VBI đã hoàn thành 57,5% kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm cả năm.

Ông Lê Tuấn Dũng, Tổng giám đốc VBI cho biết, để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực điều hành, VBI sẽ triển khai chuyển đổi mô hình mới theo hướng cổ phần hóa nhằm đáp ứng nhu cầu ngày một phát triển của doanh nghiệp. Trong thời gian tới, VBI sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị, phát triển các hoạt động dịch vụ và hệ thống sản phẩm mới đa dạng. Đồng thời, Công ty sẽ cải tiến mạnh mẽ hệ thống công nghệ hiện đại, hệ thống dịch vụ bán hàng và sau bán hàng.

Theo kế hoạch năm 2016, VBI sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm, tài chính trọn gói, linh hoạt.

Kim Lan