9 tháng, Bảo hiểm PVI đạt 6.135 tỷ đồng doanh thu

Tin từ Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), 9 tháng đầu năm 2016, Công ty đạt tổng doanh thu 6.135 tỷ đồng, hoàn thành 100,5% kế hoạch 9 tháng và 75,6% kế hoạch năm, dẫn đầu thị trường với gần 21% thị phần, trong đó hệ thống bán lẻ tăng trưởng hơn 15%.

9 tháng, Bảo hiểm PVI đạt 6.135 tỷ đồng doanh thu - Ảnh 1

Ngoài tập trung tư vấn, quản lý rủi ro đối với các công trình, dự án lớn, Bảo hiểm PVI còn chú trọng vào việc mở rộng mạng lưới kinh doanh, xây dựng các kênh phân phối hiệu quả trong đó phải kể đến kênh hợp tác với các ngân hàng (Bancassurance) như Vietcombank, Techcombank, Maritimebank, VPBank, Seabank, Tienphongbank, VIB…

3 tháng cuối năm, Bảo hiểm PVI cho biết, sẽ tiếp tục nghiên cứu, phân tích đánh giá thị trường thực tế để có những chỉ đạo hướng dẫn kịp thời nhằm định hướng cho các đơn vị thay đổi cơ cấu doanh thu các nghiệp vụ; sửa đổi bổ sung một số quy trình quy định cho phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng; đặc biệt là công tấc thành lập thêm các đơn vị thành viên mới tại các địa bàn tiềm năng…

Kim Lan