9 sự kiện du lịch Việt Nam năm 2008

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống
    Gốc

    Sáng nay 25/12/2007, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã công bố kết quả hoạt động năm 2007 và sự kiện du lịch năm 2008.

    Nguồn SK&ĐS: www.baokinhteht.com.vn/article.aspx?article_id=18545