9 phim tranh đề cử Oscar Phim nước ngoài hay nhất

Trong số 9 phim vào danh sách cuối cùng trước khi đề cử Oscar chính thức có cả phim giành giải Cành cọ vàng 2008 và phim thắng tại Quả cầu vàng 2009.