9 gương mặt CIO xuất sắc 2007

    1 đăng lạiGốc

    9 CIO triển khai thành công các dự án công nghệ thông tin tại các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian qua đã được vinh danh tại Lễ trao giải lãnh đạo CNTT xuất sắc năm 2007.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/144883