9 đơn vị ký giao ước thi đua giữ gìn đường phố xanh, sạch, đẹp

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngày 19/1, Liên đoàn Lao động thành phố, Sở GTCC đã phát động phong trào thi đua giữ gìn thủ đô xanh, sạch, đẹp phục vụ Tết Mậu Tý.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=38307