9 điều tránh nói trên điện thoại

    Báo An Ninh Thế Giới
    1 đăng lạiGốc

    Trong cuộc điều tra gần đây của Public Agenda, bộ phận nghiên cứu phi lợi nhuận của Tổ chức The Pew Charitable Trusts, cứ 8 trong số 10 người được hỏi (chiếm tới 79%) cho rằng sự thô lỗ nên được xem như một vấn đề nghiêm trọng trong kinh doanh ngày nay.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/lapnghiep/Vanhoadoanhnghiep/36685/default.aspx