9/1, sẽ chính thức thông xe cầu Thủ Thiêm?

UBND TP.HCM vừa đề nghị Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng xem xét cho phép tổ chức thông xe công trình cầu Thủ Thiêm vào 9/1/2008.