8x, 9x "hớn hở" ra tòa

Họ không còn quá nhỏ nhưng cũng chưa phải là người trưởng thành. Ở độ tuổi ấy chắc họ cũng chỉ hơi hơi nhận thức được hành vi mà mình đã gây ra. Thế nên ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa, các 8x, 9x đã biến nơi pháp đình tôn nghiêm trở thành một cái chợ...