85 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa, nguy cơ ùn tắc tăng cao

Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết dự báo sẽ có 85 trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa trong thời gian 3 tháng, nguy cơ ùn tắc tại các địa phương chắc chắn sẽ xảy ra đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Nội, TP.HCM và Đồng Nai.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/85-trung-tam-dang-kiem-co-the-phai-dong-cua-nguy-co-un-tac-tang-cao-post296280.html