85 giác mạc của người Việt Nam hiến tặng Ngân hàng mắt

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Sau hai năm kể từ khi cụ Nguyễn Thị Hoa ở xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình, người Việt Nam đầu tiên hiến giác mạc sau khi qua đời, đến nay, Ngân hàng Mắt của Bệnh viện Mắt Trung ương, Ngân hàng mắt đầu tiên ở nước ta đã thu nhận được 85 giác mạc của người trong nước hiến tặng. Nguồn giác mạc này đã được ghép thành công, đem lại ánh sáng cho gần 200 người khiếm thị.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=146428&sub=62&top=39