80% người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có bằng

Số liệu tổng điều tra do Cục Đường thủy nội địa Bộ Giao thông vận tải (GTVT) công bố tại Hội nghị quản lý phương tiện và thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa cho thấy 80% người điều khiển phương tiện thủy nội địa không có bằng.

Cả nước hiện có 806.577 phương tiện thủy nội địa với tổng trọng tải là 5.376.093 tấn và 748.795 ghế hành khách, tổng công suất là 6.340.834 CV. Trong đó có 515.595 phương tiện bắt buộc phải đăng ký theo Luật Giao thông đường thủy nội địa. Tuy nhiên, đến nay, trên cả nước mới chỉ có 44.710 phương tiện (chiếm 8,6%) đã đăng ký. Về phương tiện thuộc diện phải đăng kiểm là 444.142 chiếc nhưng mới có hơn 20% hoàn thành thủ tục này. Cả nước hiện có 108.402 người điều khiển phương tiện giao thông thủy bắt buộc phải có bằng thuyền trưởng nhưng chỉ 20% được cấp bằng. Một số liệu khác cũng đáng quan tâm, hiện cả nước chỉ có 3,46% số người có chứng chỉ lái phương tiện, 3,31% số người lái phương tiện có học tập về pháp luật giao thông đường thủy…