8 tháng, Việt Nam thu hút 10,2 tỷ vốn FDI đăng ký, giải ngân 7,9 tỷ USD

(NDH) Tổng cục Thống kê (GSO) cho biết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2014 giảm về số vốn đăng ký, nhưng tăng về số vốn giải ngân.

Theo báo cáo do GSO công bố ngày 26/8, Việt Nam đã thu hút được 992 dự án FDI cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 7,25 tỷ USD tính đầu năm đến ngày 20/8, tăng 29% về số dự án nhưng giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ năm 2013.

Cũng trong khoảng thời gian đó, có 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với số tiền 2,99 tỷ USD.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 10,23 tỷ USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong khi đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng đầu năm nay ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong 8 tháng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút hơn 7 tỷ USD vốn đăng ký, chiếm 68,4% tổng vốn đăng ký của cả nước; ngành kinh doanh bất động sản thu hút 1,15 tỷ USD, chiếm 11,3%; ngành xây dựng thu hút 552,9 triệu USD, chiếm 5,4%; các ngành còn lại thu hút 1,52 tỷ USD, chiếm 14,9%.

Trong số 49 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 8 tháng, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với 2,47 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hồng Kông với 1,05 tỷ USD, chiếm 14,5%; Nhật Bản 769,9 triệu USD, chiếm 10,6%; Singapore 594,2 triệu USD, chiếm 8,2%; Đài Loan 410 triệu USD, chiếm 5,7%; Indonesia 353,2 triệu USD, chiếm 4,9%; Quần đảo Virgin thuộc Anh 295,2 triệu USD, chiếm 4,1%.

Có 45 tỉnh và thành phố có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 8 tháng, trong đó Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu với số vốn đăng ký đạt 1,26 tỷ USD, chiếm 17,4% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thành phố Hồ Chí Minh với 993 triệu USD, chiếm 13,7%; Quảng Ninh 576,2 triệu USD, chiếm 8%; Hải Phòng 509,4 triệu USD, chiếm 7%; Bình Dương 426,5 triệu USD, chiếm 5,9%; Đồng Nai 373,7 triệu USD, chiếm 5,2%; Hải Dương 336,2 triệu USD, chiếm 4,6%.

Trung Nghĩa - Người Đồng Hành