8 tháng, sản lượng than đá xuất khẩu chỉ bằng 1/4 cùng kỳ

Sản lượng than đá xuất khẩu trong 8 tháng qua đã giảm gần 4 triệu tấn, tương đương giảm 75% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng trong tháng 8, sản lượng than đá xuất khẩu giảm 13,5% so với tháng 7.

8 tháng, sản lượng than đá xuất khẩu chỉ bằng 1/4 cùng kỳ - Ảnh 1

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, sản lượng xuất khẩu than đá của cả nước trong tháng 8 đạt 91 nghìn tấn, giảm 13,5% so với sản lượng xuất khẩu trong tháng 7.

Theo đó, giá trị xuất khẩu than đá trong tháng 8 đạt 7,65 triệu USD, giảm 25,1% so với giá trị xuất khẩu tháng trước.

Tính đến hết tháng 8/2015, cả nước xuất khẩu gần 1,3 triệu tấn than đá, giảm mạnh 75,6% so với cùng kỳ năm 2014. Giá trị xuất khẩu than đá 8 tháng tương ứng đạt 136 triệu USD, giảm 64,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8/2015 đạt 28,61 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 14,48 tỷ USD tăng 1,2% so với tháng trước và nhập khẩu là 14,13 tỷ USD, giảm 4,3% nên nhập siêu trong tháng 8/2015 là 346 triệu USD.

Cũng nằm trong nhóm hàng nguyên liệu ngành năng lượng, sản lượng dầu thô xuất khẩu 8 tháng qua vẫn tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên, do giá dầu thế giới trượt giảm khiến giá trị xuất khẩu dầu thô trượt mạnh. Tính đến hết tháng 8/2015, lượng dầu thô xuất khẩu của cả nước đạt gần 6,3 triệu tấn, tăng 0,6%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 2,74 tỷ USD, giảm 48,6% (tương ứng giảm 2,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Huyền Thương