8 tháng, kim ngạch thương mại Việt Nam-Hàn Quốc đạt gần 8 tỷ USD

(NDHMoney) Tổng Cục Hải quan và Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc vừa công bố tình hình xuất nhập khẩu 8 tháng đầu năm 2010 giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2010 của Việt Nam sang Hàn Quốc đạt khoảng 1,85 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 5,91 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức 7,75 tỷ USD. Như vậy kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2010 đã tăng 27,16%, kim ngạch nhập khẩu tăng 36,00% và tổng kim ngạch 2 chiều tăng 33,78% so với cùng kỳ năm 2009. BẢNG 1: KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU CÁC THÁNG ĐẦU NĂM 2010, SO SÁNH VỚI NĂM 2009 Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu của Tổng Cục Hải Quan Hàn Quốc (KCS): http://www.customs.go.kr/; Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA): http://www.kita.org/ Nhìn chung thì mức tăng trưởng trong xuất khẩu tính đến tháng 8 là thấp nhất khi so sánh với số liệu tính đến các tháng trước đó. Điều này cho thấy sự sụt giảm về xuất khẩu trong tháng 8/2010. Tuy nhiên,̀ kim ngạch xuất khẩu luôn giữ được mức ổn định. Nếu nhìn vào bảng 2 có thể thấy kể từ tháng 3 đến nay, kim ngạch xuất khẩu của từng tháng luôn đạt trên dưới 250 triệu USD và tổng kim ngạch 2 chiều cũng luôn đạt trên 1 tỷ USD, cao hơn nhiều so với các năm trước đây. Mức tăng đối với kim ngạch nhập khẩu thì vẫn duy trì ở mức tương đối so với 2 tháng trước đó, nhưng cũng đạt mức thấp khi so sánh với các tháng của Quý 1 và đầu Quý 2. Có thể nói đây là một tín hiệu tốt cho thương mại Việt Nam trong bối cảnh cần hạn chế nhập siêu. Bên cạnh đó, mặc dù chưa hết Quý 3 nhưng tổng kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã đạt mức 81,4% so với tổng kim ngạch 2 chiều năm 2009 (9,52 tỷ USD). Nếu tiếp tục duy trì mức tăng trưởng như hiện nay thì chỉ vào khoảng giữa cuối tháng 10/2010 tổng kim ngạch tính đến thời điểm này sẽ bằng với năm 2009. Tuy nhiên, khi xem xét cụ thể hơn mức tăng đối với từng tháng thì có thể thấy sự sụt giảm nhỏ trong xuất khẩu của tháng 8 so với các tháng trước đó. Cụ thể, xuất khẩu của tháng 8 giảm 14,63% so với tháng 7. Kim ngạch nhập khẩu của tháng 8 cũng giảm đáng kể so với tháng 7 (giảm 9,17%), cao hơn các tháng Quý 1 và thấp hơn các tháng 4 và 6. Với sự sụt giảm như trên trong cả xuất khẩu và nhập khẩu đã đưa tổng kim nghạch 2 chiều giữa Việt Nam và̀ Hàn Quốc trong tháng 8 đạt 1,01 tỷ USD, giảm 10,46% so với tháng 7. Cũng do sự sụt giảm trong nhập khẩu mà nhập siêu trong tháng 8 cũng giảm 6,72% so với tháng 7. Khi quan sát sự biến động của cả kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu trong các tháng vừa qua thì có thể thấy một dịch chuyển cùng chiều. Nói cách khác khi giá trị xuất khẩu giảm thì giá trị nhập khẩu cũng giảm (xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm vào các tháng 2, 5 và 8; đều tăng hoặc ổn định vào các tháng 1, 3, 4, 6, 7). Điều này có thể lý giải một phần từ việc Việt Nam xuất khẩu khá nhiều các mặt hàng gia công sang Hàn Quốc, trong đó có sử dụng đến nguyên liệu nhập từ đất nước của xứ sở “Kim Chi” này. Chính vì vậy, việc nhập khẩu giảm có thể đã kéo theo xuất khẩu giảm theo. Hiện nay, vấn đề đang được nhiều Bộ̣ ngành quan tâm là việc nhập siêu từ Hàn Quốc vẫn còn tương đối cao. Với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Hàn Quốc và đồng won đang tăng giá, cùng sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý có liên quan của Việt Nam, hy vọng trong các tháng còn lại của Quý 4 giá trị nhập siêu sẽ tiếp tục giảm xuống. Theo đó, ước tính tổng kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc có thể lên mức 11,5 -12 tỷ USD cho cả năm 2010 (tăng khoảng 21-26% so với 2009). BẢNG 2: SO SÁNH TĂNG/GIẢM KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU, CÁN CÂN THƯƠNG MẠI CHO TỪNG THÁNG ĐẦU NĂM 2010 GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC Nguồn: Tổng hợp từ dữ liệu của Tổng Cục Hải Quan Hàn Quốc (KCS): http://www.customs.go.kr/; Hiệp hội Ngoại thương Hàn Quốc (KITA): http://www.kita.org/