8 tháng: Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD

(HQ Online)- Theo số liệu thống kê vừa công bố của Tổng cục Hải quan, sau 2/3 chặng đường của năm 2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước 8 tháng là hơn 216,76 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.

8 tháng: Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu vượt 200 tỷ USD - Ảnh 1

Kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa theo tháng từ tháng 1-2014 đến tháng 8-015.

Trong đó, xuất khẩu đạt 106,5 tỷ USD, tăng 9,2% và nhập khẩu đạt 110,26 tỷ USD, tăng 16,8% dẫn đến thâm hụt thương mại hàng hóa trong 8 tháng đầu năm 2015 ở mức 3,76 tỷ USD.

Cũng theo số liệu thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 8-2015 đạt 28,61 tỷ USD, giảm 1,6% so với tháng trước. Trong đó xuất khẩu là 14,48 tỷ USD tăng 1,2% so với tháng trước và nhập khẩu là 14,13 tỷ USD, giảm 4,3% nên nhập siêu trong tháng 8-2015 là 346 triệu USD.

Trong 8 tháng năm 2015, tổng trị giá trao đổi hàng hóa của Việt Nam với châu Á đạt 141,9 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chiếm 65,5% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam với châu Mỹ là 36,46 tỷ USD, tăng 22% so với 8 tháng/2014; với châu Âu đạt 30,75 tỷ USD, tăng 11,2%; với châu Đại Dương là 3,92 tỷ USD, giảm tới 15,3% và châu Phi là 3,73 tỷ USD tăng 23,6%, đạt tốc độ tăng cao nhất trong tất cả các châu lục.