8 mẫu hợp đồng kinh doanh bất động sản thực hiện từ năm 2022

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    18 liên quanGốc

    Từ 1/3, Nghị định 02 của Chính phủ sẽ có hiệu lực, quy định 8 mẫu hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản phải theo.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/8-mau-hop-dong-kinh-doanh-bat-dong-santhuc-hien-tu-nam-2022-26633.htm