8 biện pháp mạnh để chống ùn tắc và tai nạn giao thông sẽ được triển khai ngay trong năm 2008

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong năm 2007, mặc dù các ngành của thành phố đã triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông nhưng vào các ngày cao điểm, tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=40831