76 gương mặt tiêu biểu nhận Giải thưởng "15 tháng 10"

76 gương mặt tiêu biểu được nhận Giải thưởng "15 tháng 10" năm 2007 do T.Ư Hội LHTN trao tặng: