750.000 sinh viên Việt Nam được hưởng lợi

Ban Giám đốc Điều hành của Ngân hàng Thế giới vừa phê duyệt khoản tín dụng 155 triệu USD để tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và thể chế của 3 trường đại học tự chủ và cải thiện quản lý hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam.

Nhờ đó, hơn 150.000 sinh viên và 3.900 cán bộ giảng dạy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM sẽ được hưởng lợi từ những khoản đầu tư trên.

Cũng với dự án trên, khoảng 600.000 sinh viên và 27.000 giảng viên từ các cơ sở giáo dục đại học khác cũng sẽ được tiếp cận nguồn tài nguyên học tập nghiên cứu phong phú, thông qua quyền truy cập vào thư viện điện tử dùng chung đặt tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng, việc tăng tiếp cận, chất lượng giáo dục đại học sẽ giúp Việt Nam tăng năng suất lao động, chuyển dịch người lao động có kỹ năng và năng lực mới tới các ngành nghề có năng suất cao hơn.