74 cá nhân, tập thể được đề cử giải Mai Vàng 2008

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Giải Mai Vàng dành cho cá nhân và tập thể có đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật do báo Người lao động tổ chức vừa công bố danh sách 74 cá nhân, tập thể nghệ sĩ và 4 chương trình truyền hình được đề cử năm nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=136560&sub=134&top=43