71 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành danh sách 71 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế.

Trong đó, có 69 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm: 34 bệnh viện; 21 viện; 3 trung tâm; 10 trường đại học; 1 học viện.

Một đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Thiết bị Y tế là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Phương Nhi