70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam

Hiến pháp 1946 là một bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bản hiến pháp nào trên thế giới.

70 năm Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam - Ảnh 1

(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Hiến pháp 1946 là một bản hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém bản hiến pháp nào trên thế giới./.