70/70 doanh nghiệp đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Hiệp Phước (Nhà Bè)

Đến ngày 15-10, KCN Hiệp Phước (Nhà Bè) đã có 70/70 doanh nghiệp đấu nối vào trạm xử lý nước thải tập trung. Công ty cổ phần KCN Hiệp Phước cũng đầu tư 2 mô đun để nâng công suất trạm xử lý nước thải lên 6.000m³/ngày đêm vào cuối năm nay.

Tổng mức đầu tư nâng công suất trạm xử lý nước thải và hệ thống thu gom nước thải là 60 tỷ đồng. Đ. THÀNH