7 ý tưởng “xanh” độc đáo

Ngoài những sáng kiến khoa học đã được con người áp dụng để giảm bớt nguy cơ ô nhiễm môi trường thì có những sáng kiến được xem là rất mới mẻ, các ý tưởng sau đây nằm trong số này vừa được tạp chí Khoa học đời sống của Mỹ đưa ra giới thiệu.