7 vật dụng nhà bếp có thể chứa vi khuẩn nguy hiểm

Dưới đây là một số vật dụng nhà bếp thường bị bỏ qua nhưng nên được vệ sinh hàng ngày vì lý do vệ sinh và an toàn thực phẩm.

NHẬT LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/7-vat-dung-nha-bep-co-the-chua-vi-khuan-nguy-hiem-post777999.html