7 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo khu di tích Điện Biên Phủ

Hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 -7-5-2014), UBND tỉnh Điện Biên đã triển khai chỉnh trang, sửa chữa nhiều điểm di tích, với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Di tích Điện Biên

Theo lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên, việc trùng tu, tôn tạo các điểm di tích lịch sử đảm bảo giữ nguyên thiết kế, hình dạng ban đầu, không làm mất đi yếu tố lịch sử, đảm bảo chất lượng và tính trang nghiêm. Theo kế hoạch, các công trình xây mới và sửa chữa các điểm di tích sẽ hoàn thành trước tháng 4-2014.

P.V