7 tháng, CPI cả nước tăng

    Báo Chính Phủ
    18 liên quanGốc

    7 tháng, CPI cả nước tăng 2,54%

    Sáng 29/7, Tổng cục Thống kê vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 tăng trưởng. Cụ thể, so với tháng trước, CPI tháng 7 khu vực thành thị tăng 0,42%; khu vực nông thôn tăng 0,37%. Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước; riêng nhóm giao thông giá giảm do giá xăng dầu trong nước giảm. Cũng so với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 7/2022 tăng, trong các nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá.

    Nguồn Chính Phủ: https://media.chinhphu.vn/7-thang-cpi-ca-nuoc-tang-254-102220729125654941.htm