7 năm sau thời 'siêu lạm phát', Zimbabwe phát hành tiền mới

Zimbabwe phát hành đồng đô la nội địa mới, sau 7 năm sử dụng USD là đồng tiền lưu thông chính thức, làm dấy lên lo ngại đất nước sẽ trở về thời siêu lạm phát 2008-2009.

Phương Thảo - Khải Trần