7 lý do khiến hóa đơn điện tử

Không chỉ giúp cơ quan quản lý thuế dễ dàng hơn trong việc quản lý, những lý do sau đây cũng khiến hóa đơn điện tử ngày càng được nhiều doanh nghiệp trong nước lựa chọn.

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 1

Đơn giản quy trình in ấn hóa đơn.

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 2

Đơn giản hóa việc gửi hóa đơn cho khách hàng

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 3

Giảm thiểu tối đa rủi ro trong việc lưu trữ hóa đơn.

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 4

Tiết kiệm tối đa chi phí lưu trữ trong khi có thể lưu trữ vĩnh viễn hóa đơn.

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 5

Tiết kiệm thời gian, công sức trong việc quản lý, tìm kiếm hóa đơn.

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 6

Đơn giản, dễ dàng trong việc điều chỉnh, xử lý, hủy hóa đơn

7 lý do khiến hóa đơn điện tử - Ảnh 7

Với mỗi hóa đơn điện tử, doanh nghiệp chỉ phải chi phí khoảng 300 đ, giảm tới 90% so với chi phí khi sử dụng hóa đơn giấy.

HV