7 hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ VIII

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 14 đến 16-2, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã chỉ đạo, phối hợp tổ chức 7 hoạt động lớn chào mừng đại hội gồm:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/196822