7 đối tượng gây ra gần 50 vụ đột nhập

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Từ tháng 2 đến tháng 9/2007, 7 tên trộm trong 2 ổ nhóm tội phạm đã gây ra gần 50 vụ đột nhập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và TP Vinh (Nghệ An). Thủ đoạn của bọn chúng là cắt khóa, cậy cửa trộm điện thoại di động, tiền, USD, vàng và một số tài sản khác.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2007/10/77343.cand