7 định hướng lớn cho đài PHTH cả nước

ICTnews – Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông đã giao Cục Quản lý PT-TH-TTĐT hoàn thành đề án tổ chức lại các đài PT-TH địa phương trong năm nay.

Ngày 24/7, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị Quy hoạch truyền dẫn phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Một nội dung chính của Hội nghị là phổ biến Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg, ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh-truyền hình đến năm 2020, cùng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến sự phát triển của ngành phát thanh-truyền hình. Phát biểu tại đây, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đưa ra 7 định hướng cho các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước, gồm: “Thứ nhất, từng bước quy hoạch – có bước đi hợp lý và khoa học – các đài PT-TH các địa phương theo hướng số hóa, hiện đại hóa để phát triển nhanh và bền vững hơn, đảm bảo thống nhất quản lý chuyên ngành trên cả nước. Nếu làm được việc này sẽ vừa tiết kiệm đầu tư vừa tiết kiệm tần số, vừa đảm bảo an ninh vừa tạo được sự hợp lực chuyên ngành từ trung ương đến địa phương trên cả nước và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, phát triển bền vững. Thứ hai, tổ chức lại các đài PT-TH địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tính đến hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Bộ trưởng đã chính thức giao cho Cục Quản lý PT-TH-TTĐT phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ của Bộ xây dựng đề án này và phải xong trong năm nay để báo cáo Bộ Nội vụ và sau đó liên bộ sẽ ra hướng dẫn cụ thể. Thứ ba, tăng cường và tích cực đào tạo nguồn nhân lực kết hợp với các cơ sở để đào tạo thật nhanh. Bởi ngành này không chuyên nghiệp không phát triển được, không chuyên sâu cũng không có đỉnh cao. Sắp tới Bộ sẽ tích cực triển khai công tác đào tạo qua việc phân cấp từ trung ương đến tỉnh, thậm chí đào tạo vươn đến cơ sở, bồi dưỡng đến người phụ trách các đài phát thanh của xã. Thư tư, phải đẩy mạnh, tăng cường, tích cực hợp tác để sản xuất các chương trình trong nước, hợp với lòng dân, kế thừa văn hóa, truyền thống dân tộc nhưng lại hướng tới tiến bộ của tương lai, gắn với khai thác có chọn lọc các chương trình quốc tế, lành mạnh, bổ ích. Phải phấn đấu các chương trình tự sản xuất trên 50%. Thứ năm, phải mạnh dạn xây dựng các đài, các tập đoàn truyền thông đa phương tiện mạnh, có thương hiệu lan tỏa trong quốc gia và vươn ra thế giới. Thứ sáu, mạnh dạn đổi mới bên trong nhưng tích cực chủ động, tự tin để hợp tác với bên ngoài. Thứ bảy, tích cực xã hội hóa toàn bộ các hoạt động có thể xã hội hóa được của hệ thống PT-TH quốc gia. Đây chính là tập hợp sức mạnh toàn dân tộc để đưa ngành PT-TH Việt Nam phát triển vượt bậc. Ở đâu xã hội hóa chậm, ở đó tiêu cực nhiều, không thể phát triển nhanh. Ở đâu xã hội hóa nhanh, tiêu cực giảm, phát triển nhanh. Còn kiểu xã hội hóa ngấm ngầm là không ổn. Phải xã hội hóa đàng hoàng để người tham gia chương trình có vị thế chính trị, có trách nhiệm chính trị, có lợi ích kinh tế sòng phẳng, đàng hoàng. SỞ, Bộ quản lý được. Hiện nay, tôi cảm thấy rất bất lợi cho những người tham gia xã hội hóa và cũng đẻ ra nhiều vấn đề mà tôi thấy băn khoăn. Chỉ trừ một lĩnh vực duy nhất là thời sự chính trị và các kênh thời sự chính trị, chương trình thời sự chính trị là của quốc gia. Và điều cuối cùng phải chốt lại là các tổng giám đốc, giám đốc của tất cả các đài phải chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung trong liên doanh, liên kết, xã hội hóa”.